به آژانس آنیا گشت خوش آمدید | آنیا گشت مجری مستقیم و بی واسطه تورهای اروپایی و آسیایی

تور شیراز

شیراز


( ایام نوروز)


 

نام هتل هر نفر ۲شب دوتخته + ۳گشت هر نفر شب اضافه دوتخته هر نفر ۲شب ۳تخته+ ۳گشت هرنفر شب اضافه۳تخته

قوام     **

۳۴۰٫۰۰۰ ۸۵٫۰۰۰ ۳۶۰٫۰۰۰ ۹۵٫۰۰۰

خانه باغ *

۳۶۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰ ۴۶۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰

گلشن *

۳۹۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰ ۳۷۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰

ساسان **

۴۴۵.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰ ۴۱۰٫۰۰۰ ۱۲۰٫۰۰۰

ارگ ***

۴۷۰.۰۰۰ ۱۳۵.۰۰۰ ۴۴۰٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰

پنج دری ***

۴۸۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰ ۴۴۵٫۰۰۰ ۱۲۵٫۰۰۰

رودکی ***

۴۹۰.۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۴۵۰٫۰۰۰ ۱۳۰٫۰۰۰

فروغ مهر*

۴۹۵٫۰۰۰ ۱۵۵٫۰۰۰ ۴۵۵٫۰۰۰ ۱۳۵٫۰۰۰

کریمخان****

۵۹۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۵۴۰٫۰۰۰ ۱۷۰٫۰۰۰

بین الحرمین  ***

۶۰۰٫۰۰۰۰ ۱۹۵٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰

جام جم ***

۶۴۰٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰ ۵۷۰٫۰۰۰ ۱۴۵٫۰۰۰

پارک سعدی ****

۶۵۰٫۰۰۰ ۲۲۵.۰۰۰ ۵۸۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰

پارسه ****

۶۶۰٫۰۰۰ ۲۳۰٫۰۰۰ ۵۹۰٫۰۰۰ ۱۹۰٫۰۰۰

پارسیان ****

۶۷۰٫۰۰۰ ۲۳۵٫۰۰۰ ۵۹۵٫۰۰۰ ۲۵۰٫۰۰۰

رویال ****

۶۸۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰ ۶۱۰٫۰۰۰ ۲۲۰٫۰۰۰

پارس *****

۷۹۰٫۰۰۰ ۳۲۰٫۰۰۰ ۷۲۰٫۰۰۰ ۲۸۰٫۰۰۰

پرسپولیس

*****

۷۹۵٫۰۰۰ ۳۳۰٫۰۰۰ ۷۳۰٫۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰

چمران

*****

۹۱۰٫۰۰۰ ۳۹۰٫۰۰۰ ۸۱۰٫۰۰۰ ۲۴۰٫۰۰۰

زندیه

*****

۹۴۰.۰۰۰ ۳۹۵.۰۰۰ ۸۴۰٫۰۰۰ ۳۴۰٫۰۰۰

هما

*****

۹۷۵٫۰۰۰ ۴۱۰٫۰۰۰ ۸۵۰٫۰۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰

بزرگ شیراز

(با ناهار  )

*****

 

۱٫۲۰۰.۰۰۰

 

۴۹۵.۰۰۰

 

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

 

۴۹۵٫۰۰۰

 

 

 

خدمات آژانس آنیا گشت :

  • بلیط رفت و برگشت
  • تاریخ
  • ۲۳ اسفند - ۹ فروردین
error: Content is protected !!